Vom 1. Juli bis einschließlich 31. Dezember 2020 gilt ein gesenkter Umsatzsteuersatz von 16 %. Den damit verbundenen Preisnachlass geben wir an Sie weiter. Weitere Informationen ×
bunte Bilder, die einen Kanal formen

albania

Logo RTK-1 Sat

RTK-1 Sat
Kanali është pjesë e transmetuesit publik të Radio Televizionit të Kosovës. RTK 1 përbëhet nga informacioni, edukimi, kultura dhe argëtimi dhe përdor gamën e ndryshme të programeve për t'iu drejtuar komunitetit shqiptarofolës.

Logo KTV Kohavision

KTV Kohavision HD
KTV Kohavision është një stacion televiziv shqiptar i cili u ofron shikuesve të saj një kolazh të programeve argëtuese dhe lajmeve, si p.sh. debatet, filma dhe seriale. Programet e kanalit televiziv janë të orientuara kryesisht drejt një audience kosovare dhe shqiptare.

Logo Klan Kosova

Klan Kosova HD
Kanali televiziv shqiptar, Klan Kosova, është në përgjithësi një kanal argëtues dhe infromativ. Nga njëra anë, programi i tij përfshin lajmet e fundit, debate dhe forma të tjera informacioni. Nga ana tjetër, stacioni po zgjeron vazhdimisht programin e tij për të tërhequr klientët përmes elementeve argëtuese, p.sh. shfaqje dhe seriale.

Logo RTV21

RTV21 HD
Kanali televiziv, RTV 21, ofron një program të plotë shërbimi nga Kosova duke përfshirë lajme, dokumentarë, seri, filma artistikë dhe shfaqje. Programet vetanake përfaqësojnë mbi 50 për qind të programeve të përgjithshme të transmetuara nga ky kanal. Përmbajtja e saj ka si qëllim kosovarët ashtu edhe shqiptarët me vendbanim gjerman.

Logo Dukagjini HD

TV Dukagjini HD
Duke raportuar LIVE nga vendi i ngjarjes dhe duke ofruar pa kufizim hapësirën programore për të diskutuar interesimet, problemet dhe temat e tjera të shikuesve, Kanali televiziv TV Dukagjini është profilizuar në televizionin më alternativ të vendit. 

Senderlogo T7

T7 HD
T7 (Televizioni 7) është një kanal jokonvencional televiziv i Kosovës i themeluar në mars të 2018 në Prishtinë. Ai buron nga ideja e gazetës online "Express" për të filluar kanalin vetanak televiziv në vend që të transmetojnë më tej programet e tyre nëpërmjet kanaleve të tjera televizive. Skema programore përbëhet nga programet interaktive të drejtpërdrejta mbi zhvillimet e fundit në fushën sociale dhe politike, si dhe programe me komente satirike për ngjarje politike, kulturore, sportive dhe të tjera në Kosovë dhe rajon.

Aus technischen Qualitätsgründen ist für den Empfang von T7 HD ggf. ein Sendersuchlauf notwendig.